Dzesēšanas jaudas aprēķins

Lai Jūsu dzīves vai darba vietā nodrošinātu komfortablu temperatūru, svarīgi ir precīzi aprēķināt dzesēšanas iekārtas nepieciešamo jaudu. 

Ietekmējošie faktori Mērvienība
Logi Neatrodas saules pusē m2
Atrodas saules pusē m2
Atrodas saules pusē, ir aizkari m2
Atrodas saules pusē, ir markīzes m2
Ārsienas Atrodas saules pusē, ir siltinātas m2
Atrodas saules pusē, nav siltinātas m2
Neatrodas saules pusē, ir siltinātas m2
Neatrodas saules pusē, nav siltinātas m2
Iekšējās sienas m2
Griesti Siltināts m2
Nav siltināts m2
Ir siltinājums zem jumta m2
Nav siltinājums zem jumta m2
Grīda Siltināta m2
Nav siltināta m2
Svaiga gaisa pieplūde m3
Cilvēku skaits telpā
Elektroierīces telpā w
Nepieciešamā dzesēšanas jauda - kW